Nhà hàng Cá Lăng Việt Trì

Nhà hàng Cá Lăng Việt Trì

Triển khai wifi marketing cho nhà hàng Cá Lăng Việt Trì

Tình trạng hệ thống sẵn có của nhà hàng bao gồm:
  • Đường truyền cáp quang VNPT 32MB
  • Tầng 1 sử dụng wifi của modem nhà mạng
  • Tầng 2 sử dụng thiết bị phát sóng wifi TP-Link 841N
  • Tầng 3 sử dụng thiết bị phát sóng wifi TP-Link 841N

Triển khai tích hợp hệ thống wifi marketing vào hệ thống:
  • Smartwifi cung cấp thiết bị Gateway TP-Link Archer C7 có sức chịu tải 80-100 người đồng thời cùng lúc.
  • Nhà hàng sử dụng phần mềm wifi marketing gói Startup
  • Mô hình lắp đặt: Modem nhà mạng -> Gateway TP-Link Archer C7 -> Thiết bị phát sóng wifi tại tầng 2 và tầng 3.

Với mô hình lắp đặt như trên, nhà hàng sẽ có hệ thống wifi marketing ở cả 3 tầng của nhà hàng.
Tầng 1 sử dụng wifi của gateway TP-Link Archer C7. Tầng 2 và 3, các bộ phát có sẵn sẽ được cắm sau thiết bị gateway để có thể phát được sóng wifi marketing như gateway.

Kết quả

Một số hình ảnh trang chào wifi và tính năng đăng nhập wifi marketing được hiển thị ngay khi khách hàng kết nối wifi của nhà hàng

Tóm lại:

Với mô hình nhà hàng Cá Lăng Việt Trì, các hệ thống như wifi, camera, máy POS đã được chạy riêng biệt.
Khi triển khai wifi marketing, điều này là hết sức quan trọng. Vì nếu các hệ thống trên đi chung đường dây với nhau thì sẽ xảy ra hiện tượng xung đột. Vậy nên, chúng tôi khuyến cáo khi triển khai wifi marketing, các bạn cần thiết kế một hệ thống wifi độc lập để đảm bảo hệ thống chạy ổn định, phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

📌 thực hiện bởi Wifi Marketing Smartwifi

Share this post